ఆకుపచ్చ గాజులు వేసుకోవడం వల్ల ఎన్ని లాభాలున్నాయో తెలుసా?

ఆడవారు ధరించే గాజులకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. హిందూ సంప్రదాయంలో గాజులను ధరించడం ఎంతో అదృష్టంగా, సంప్రదాయంగా భావిస్తారు. గాజులు వేసుకోవడం వల్ల కూడా ఆడవారికి అనేక రకాల సమస్యలు దూరమవుతూ ఉంటాయి.
భార్యభర్తల బంధాన్ని బలోపేతం చేయడానికి కూడా గాజులు సహకరిస్తాయట. అయితే సమయం, సందర్భం ఏదైనా సరే ఆడవారు ఎక్కువగా ఆకుపచ్చ గాజులను ధరించడానికే ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. ఇవి అందంగా కనిపిస్తాయని అనుకుంటారు.


కానీ ఆకు పచ్చ గాజులు వేసుకోవడం వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయట. ఆకు పచ్చ గాజులు వేసుకోవడం వల్ల వారికి ఉన్న అన్ని రకాల బాధలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. గ్రీన్ కలర్ బ్యాంగిల్స్ వేసుకోవడం వల్ల ఆడవారిలో పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుందట.

ఆకు పచ్చ రంగు బుధ గ్రహానికి సంబంధించింది. ఆకుపచ్చ గాజులు వేసుకోవడం వల్ల ఈ గ్రహం బలం కూడా తోడవుతుంది. జీవితంలో సౌభాగ్యాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది. ప్రతీ పనిలో లవిజయం సాధిస్తారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

అంతే కాకుండా శివపార్వతుల ఆశీర్వాదం లభిస్తుందట. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉండాలంటే.. రెండు చేతులకు ఆకు పచ్చ గాజులు ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి. ఈ గాజులు వేసుకోవడం వల్ల అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుందని నమ్ముతారు.