అదృష్టవంతులకు పుట్టుమచ్చలు ఎక్కడ ఉంటాయో తెలుసా?

సముద్ర శాస్త్రం.. జ్యోతిషశాస్త్రంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. దీనిలో మన శరీరంపై ఉన్న పుట్టుమచ్చలు ఎన్నో రహస్యాల గురించి చెప్తాయని నమ్ముతారు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో.. ఒక వ్యక్తి శరీరంపై ఉన్న పుట్టుమచ్చలు ఆ వ్యక్తి గురించి ఎన్నో విషయాలను చెప్తాయి. కాగా శరీరంలోని ఏ పుట్టుమచ్చలు వ్యక్తికి శుభ సంకేతాలను ఇస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.


సముద్ర శాస్త్రంలో.. ఒక వ్యక్తి మొత్తం శరీరాన్ని విశ్లేషించడం ద్వారా, అతని ప్రవర్తన, భవిష్యత్తు గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. మన శరీరంలో చాలా చోట్ల పుట్టుమచ్చలు ఉంటాయి. సముద్ర శాస్త్రంలో ప్రతి పుట్టుమచ్చకు ఒక ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉంటుంది. కొన్ని పుట్టుమచ్చలను శుభప్రదంగా భావిస్తే.. మరికొన్ని పుట్టుమచ్చలను అశుభంగా భావిస్తారు. సముద్ర శాస్త్రం ప్రకారం.. శరీరంలోని ఏ భాగాలపై పుట్టుమచ్చలు ఉండటం ఒక వ్యక్తికి మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.

నుదిటిపై..

ఒక వ్యక్తి నుదుటిపై పుట్టుమచ్చలు ఉంటే దాన్ని చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఇలాంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఎప్పుడూ ధన కొరతను ఎదుర్కోనవసరం లేదని సముద్ర శాస్త్రంలో నమ్ముతారు. అలాగే ఒక వ్యక్తికి నాభి పైన లేదా దాని చుట్టూ పుట్టుమచ్చ ఉంటే అది కూడా శుభ సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది. అలాంటి వారికి ఆర్థిక సమస్యలు రావు. పేదరికాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడదు.

చెంపపై..

సముద్ర శాస్త్రం ప్రకారం.. ఒక వ్యక్తికి కుడి చెంపపై పుట్టుమచ్చ ఉంటే దాన్ని శుభ సంకేతంగా భావిస్తారు. ఇలాంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఎప్పుడూ సంతోషంగానే ఉంటాడు. అయితే ఎడమ బుగ్గపై పుట్టుమచ్చ ఉండటం శుభ సంకేతంగా పరిగణించబడదు. ఓషనోగ్రఫీ నమ్మకాల ప్రకారం.. ఈ వ్యక్తి డబ్బు విషయంలో ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

ఛాతీ మధ్యలో..

సముద్ర శాస్త్రం ప్రకారం.. ఛాతీ మధ్యలో పుట్టుమచ్చ ఉన్న వ్యక్తి చాలా అదృష్టవంతుడుగా పరిగణించబడతాడు. ఈ వ్యక్తులకు జీవితంలో మంచి గౌరవం లభిస్తుంది. అలాగే గొంతు దగ్గర పుట్టుమచ్చ ఉంటే కూడా శుభ సంకేతమేనంటారు. ఇలాంటి వ్యక్తి తన జీవితంలో చాలా డబ్బును సంపాదిస్తాడు.

ముక్కుపై..

ముక్కుకు కుడి వైపున పుట్టుమచ్చ ఉన్న వ్యక్తి జీవితంలో బాగా సంపాదిస్తాడని సముద్ర శాస్త్రం నమ్ముతుంది. అలాగే కుడి అరచేతిలో పుట్టుమచ్చ ఉంటే అది మీ జీవితంలో ఆనందం,శ్రేయస్సును సూచిస్తుంది.