శ్రీరాముడు పూజించిన ఈ చెట్టును మీ ఇంట్లో పెంచుకోండి… దీని ప్రాముఖ్యత తెలుసా…?

హిందూ మతానికి ప్రకృతికి ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంటుంది. ప్రకృతిలో ఉండే రకరకాల చెట్లను జంతువులను హిందూమతంలో పూజిస్తూ ఉంటారు. కొన్ని జంతువుల అయితే దేవుడి వాహనాలుగా కొలుస్తూ ఉంటారు. ఇక ప్రత్యేకించి తులసి, రావి, జమ్మి వంటి చెట్లను ఇంటి పరిసరాల్లో పాతుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ చెట్లలో జమ్మి చెట్టుకు ప్రత్యేకమైన ఆవశ్యకత ఉంది. శ్రీరాముడు వనవాసం చేసే సమయంలో జమ్మి చెట్టుకు పూజలు చేసేవారు అని చెబుతారు. ఈ చెట్టుని పూజించడం లేదా ఇంటి వద్ద నాటుకోవడం వల్ల అంతా మంచే జరుగుతుందని నమ్ముతారు.
పురాణాల ప్రకారం శ్రీ రాముడు వనవాసం చేసే సమయంలో జమ్మి వృక్షాన్ని పూజించేవాడు. శమీ వృక్షాన్ని హిందూ మతంలో ఎంతో పూజ్యనీయంగా భావిస్తారు. చాలా మంది దీనిని తమ ఇంట్లో పెంచుకుని పూజిస్తారు. ఇక శివుడికి కూడా ఇష్టమైన చెట్టుగా జమ్మిని పరిగణిస్తారు.జమ్మీ ఆకులతో శివుడికి పూజలు కూడా చేస్తారు. జమ్మి ఆకుల వల్ల పర్యావరణం కూడా శుద్ధి అవుతుంది. జమ్మి ఆకు చట్టం ఇంటిలో పెంచుకున్న ఆకులతో పూజలు చేసిన శని దేవుడిని శాంతింప చేయొచ్చని చెబుతారు. తద్వారా వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా మారి కుటుంబాలలో కలహాలు తగ్గుతాయని అంటున్నారు.

ఇంటి ఆవరణలోని ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఈశాన్య మూలలో జమ్మి చెట్టుని పెంచుకోవాలి. ఈ ప్రదేశం శమీ వృక్షానికి చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ప్రదేశంలో శమీ మొక్కను పెంచుకోవడం ద్వారా లక్ష్మీ దేవి ఆశీర్వాదం లభించి ఇంట్లో సంతోషం నెలకొంటుందని నమ్మకం.

Related News