తిమ్మమ్మ మర్రిమాను -గిన్నిస్ బుక్ తిమ్మమ్మ మర్రి మాను విశేషాలు విశేషాలు

ప్రపంచ భూభాగంలో నమ్మశక్యం కాని ఎన్నో చమత్కారాలు చోటు చేసుకున్నాయి. వాటి వెనుకున్న కథనాలు, రహస్యాలు అందరినీ అబ్బురపరుస్తుంటాయి. అలాంటి విచిత్రమైన వ్యవహారాల్లో ‘తిమ్మమ్మ మర్రిమాను’...

Continue reading