బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ మధ్య తేడాలేంటి.. ఎందుకు వాడతారో తెలుసా…

బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ రెండూ వంటగదిలో అవసరమైన పదార్థాలు. భారతీయులు బజ్జీలు, కేకుల వంటి వంటల్లో బేకింగ్ సోడా (Baking soda)ను వాడుతుంటారు. అందం, ఆరోగ్యం కోసం కూడా దీన్ని ఉపయోగిస...

Continue reading