Bhagavadgitha: మీరు చేసే కర్మలకు ఫలితం మీరు ఎప్పుడు అనుభవిస్తారో తెలుసా!

What Is Karma and How Does It Work: హిందూ మతం ప్రకారం మనిషి ఆధీనంలో కర్మ..భగవంతుని ఆధీనంలో కర్మ ఫలం ఉంటాయి. ప్రతి మనిషి పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయేవరకు కర్మలు చేస్తూనే ఉంటారు. చేస...

Continue reading