ఫుడ్ కోసం లైన్ లో నిలుచున్న బిల్ గేట్స్.. వైరల్ పిక్

బిల్ గేట్స్… పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తి. మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ గురించి తెలుసు కదా. అపర కుబేరుడు… ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనవంతుల్లో ఆయన ఒకరు. ఆయన చిటికేస్తే.. ఏదంటే అది ముందుకొచ్చి వాలుతుం...

Continue reading