రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ నుంచి సరికొత్త క్లాసిక్ 350 బాబర్‌

లగ్జరీ బైకుల తయారీ కంపెనీ రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ నుంచి కొత్త మోడల్ విడుదల కాబోతుంది. దీని పేరు 'క్లాసిక్ 350 బాబర్‌. ప్రస్తుతం క్లాసిక్ 350 మోడల్ అందుబాటులో ఉండగా, ఇప్పుడు దీనిలో బాబర్ డ...

Continue reading