శ్రీ కృష్ణుడు మధురను విడిచి ద్వారకకు ఎందుకు వెళ్ళాడు.. ఆ నగరం ఎలా మునిగిపోయింది?

మన దేశంలో అనేక ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు ఉన్నాయి. కోట్లాది మంది భక్తులు దేవాలయాలను సందర్శించి పూజలు నిర్వహిస్తారు. మనకు కనిపించే పురాతన దేవాలయాలలో గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ద్వారకాధీష్ దేవా...

Continue reading