చెవిలో ఈ శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయా?అయితే గుండెపోటు హెచ్చరికే..!!

నేటికాలంలో వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా చిన్నా పెద్దా గుండెపోటు బారినపడుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాలుకూడా కోల్పుతున్నారు. గుండెపోటు అనేది తీవ్రమైన అత్యవసర పరిస్థితి. దీనికి తక్ష...

Continue reading