ఆత్మహత్యకు భయపడి రెండో పెళ్లి చేసుకొని నరకం అనుభవించిన ఘంటసాల

సినిమా రంగంలో ఒక భార్యకు మించి ఉన్నవారు చాలా మందే కనిపిస్తారు. అలా రెండు, మూడు పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది చిత్ర పరిశ్రమలో. ఈ సంప్రదాయం ఇప్పటిది కాదు, తెలుగు సిన...

Continue reading