గోమతీచక్రం: రోగాలను దూరం చేసే అదృష్ట రాయి.. సంపదలను ఆకర్షించే గోమతీచక్రం వల్ల కలిగే లాభాలు తెలిస్తే..

భక్తితో గోమతి చక్రాలను పూజించడం గృహస్థుడికి సుదీర్ఘ జీవితాన్ని ఇస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక పరంగానే కాకుండా గోమతి చక్ర లో కూడా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గోమతి ...

Continue reading