ఇమ్యూనిటీ చాలా త్వరగా పెరుగుతుంది.. జ్వరం, నీరసం అన్నీ తగ్గుతాయి..!

Immunity : ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక సమయంలో జ్వరం బారిన పడుతూ ఉంటారు. జ్వరం రావడమనేది ప్రస్తుత కాలంలో సర్వ సాధారమైపోయింది. అయితే జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏది తినాలనిపించదు. అలాగే ఆకలి వేయదు. న...

Continue reading