షుగర్, బీపీ ఉన్నవారు జామపండు తినొచ్చా?

జామపండు ధర తక్కువ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎక్కువ అనే విషయం దాదాపు అందరికి తెలిసిందే. పల్లెటూరిలో ఉండే ప్రతి ఇంట్లో కూడా దాదాపు జామ చెట్టు ఉండే ఉంటుంది. జామచెట్టు పండ్లు మాత్రమే కాదు ఆకుల...

Continue reading