జపాన్ పౌరుల జీవిత కాలం ఇతరులకంటే ఎక్కువ ఉండడానికి కారణాలు…

జపాన్ పౌరుల జీవిత కాలం ఇతరులకంటే ఎక్కువ ఉండడానికి కారణాలు… వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ (WHO) ప్రకారం, జపాన్ మహిళల సరాసరి జీవిర కాలం 87 సంవత్సరాలు, ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధికం. పురుషు...

Continue reading