ఫోన్లో డేటా త్వరగా అయిపోతుందా..? ఈ టిప్స్‌ పాటించండి..!!

ఇంట్లో వైఫై ఉంటే.. ఎంత సేపు ఫోన్‌ వాడుతున్నాం, ఎంత డేటా అయిపోతుందనేది లెక్కనే ఉండదు. కానీ ఫోన్‌ డేటా అయితే.. వెంటనే అయిపోతుంది. ఇన్‌స్టాలో కాసేపు రీల్స్‌ చూస్తే చాలు.. 50% డేటా అయి...

Continue reading