ఫోన్ స్పీకర్ లో వాల్యూమ్ సరిగ్గా రావడం లేదా.. అయితే ఇలా చేయండి..

ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మొబైల్ వాడకం ఒక భాగమైపోయింది. ఒక మనిషిని కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి మొబైల్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కాల్స్ చేయడానికి, సందేశాలు పంపడానికి, వీడియోలు చూడ...

Continue reading