రుషికొండ నివేదిక రెడీ – సంతకం పెట్టే ముందు కమిటీ చైర్మన్ మృతి

ఏపీ సంబంధించి కొన్ని విచిత్రాలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి. అవి నిజంగానే జరిగిపోతాయా.. పక్కా స్క్రీన్ ప్లేనా అన్నది మాత్రం ఎప్పటికీ సస్పెన్స్ గానే ఉంటుంది. అలాంటిదే ఒకటి జరిగిందని తాజాగా వెల...

Continue reading