ఈ టిప్ ఫాలో అయితే కొన్న ప్రతి చీరకు బ్లౌజ్ కుట్టించే పనిలేదు!

ఎన్నిరకాల ట్రెండీ బట్టలు అందుబాటులోకి వచ్చినా ఆడవారికి చీరాల పై ఉండే మక్కువ ప్రత్యేకం. ఆ మక్కువతోనే చీరలు కొనేస్తారు. అయితే బీరువా నిండా ఎన్ని కొత్తచీరాలు ఉన్న సరే పండగలు పబ్బాలు వ...

Continue reading