స్పాట్ విధులకు విముఖత ఎందుకు?

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ 3 నుండి జిల్లాల్లో పదవ తరగతి మూల్యాంకన ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. జిల్లా విద్యాశాఖాధికారులు ముందుగానే తమ జిల్లాల్లో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల ఉ...

Continue reading