లక్ష పెడితే కోటి 70 లక్షలు.. ఈ షేరుపై ఓ కన్నేసి ఉంచండి

మార్కెట్ లో ఉండే మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ లక్షలకు కోట్ల రూపాయలు చేసిన సందర్భాలు బోలెడు. ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న ఓ మల్టీబ్యాగర్ షేరు గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం. స్టాక్ మార్కెట్ (Stock Market) కొ...

Continue reading