సుకన్య సమృద్ధి యోజన స్కీమ్‌ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేటు పెంచిన కేంద్ర ప్రభుత్వం

ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఉందంటే.. చాలు.. ప్రతి తల్లిదండ్రులు తప్పక చేయాల్సిన పని ఈ స్కీమ్‌లో జాయిన్‌ అవ్వడమే.. ఇంతలా ప్రాచుర్యం పొందింది సుక్యన సమృద్ధి యోజన స్కీమ్. ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్‌లో జాయిన...

Continue reading