టైర్లు ఎందుకు నల్లరంగులోనే ఉంటాయో తెలుసా..ఇందుకోసమే అట..!

మనంరోజు చూసే చాలా విషయాల్లో తెలియని అర్థాలు చాలా ఉంటాయి. చిన్నప్పుడైతే మనకు అన్ని సందేహాలే. ఇవి ఇలానే ఎందుకు ఉన్నాయి, వాళ్లు అలా ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనం మనం అమ్మానా...

Continue reading

Tyre Protector: ఇది అప్లై చేస్తే 100 ఏళ్లైనా కారు టైర్ పంక్చర్ అవ్వదు.. కేవలం రూ.300లలోపే ఖర్చు..!

Tyre Protector Liquid Sealant: టైర్ పంక్చర్ అనేది ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా సంభవించే సాధారణ సమస్య. పంక్చర్ కారణంగా, టైర్ నుంచి గాలి విడుదల అవుతుంది. దానిని రిపేర్ చేయకుండా, ముందుకు వెళ్ల...

Continue reading