ఆహ్లాదకర ప్రకృతి ఒడిలో సుందర జలపాతం – ఉబ్బలమడుగు జలపాతం /సిద్ధేశ్వర కోన జలపాతం /తడ జలపాతం

ఆహ్లాదకర ప్రకృతి ఒడిలో సుందర జలపాతం - ఉబ్బలమడుగు జలపాతం /సిద్ధేశ్వర కోన జలపాతం /తడ జలపాతం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో చిత్తూరు , తెలంగాణ లో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలు జలపాతాలకు పెట్టింది పేరు. అలాంట...

Continue reading