జీరో రూపాయి నోటును ఎప్పుడైనా చూశారా..? ఇది ఎందుకో తెలుసా..?

మన దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికి భారతీయ కరెన్సీల గురించి తెలుసు. ఎలాంటి నోట్లు ఉంటాయి, ఎలాంటి కాయిన్స్‌ ఉంటాయో మనకు ఐడియా ఉంది. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా సున్నా రూపాయి నోటు గురించి విన్నారా..?...

Continue reading