సార్వత్రిక ఎన్నికలు – 2024… ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ అంచనాలు ఇవీ!

సార్వత్రిక ఎన్నికలు – 2024… ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ అంచనాలు ఇవీ!


ABN live

ETV LIVE

SAKSHI LIVE

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగ్జిట్ పోల్ 2024మొత్తం సీట్లు: 175
ఏజెన్సీ టీడీపీ+ వైఎస్ఆర్‌సీపీ కాంగ్రెస్ ఇతరులు
చాణక్య స్ట్రాటజీస్ 114 -125 39 – 49 0 1
పీపుల్ పల్స్ 111-135 45-60 0 0
పయనీర్ పోల్ స్ట్రాటజీస్ 144 31 0 0
జేబీఆర్‌ఎస్‌జీ 98 73 1 3
పల్స్ టుడే 121-129 45-54 0 0
స్మార్ట్ పోల్ సర్వే 93 (+/-8) 82 (+/-8) 0 0
జన్‌మత్ పోల్స్ 67-75 95-103 0 0
WRAP Survey 4-17 158 0 0
ఆరా 71-81 94-104 0 0
లోక్ సభ ఎగ్జిట్ పోల్ 2024మొత్తం సీట్లు: 543
ఏజెన్సీ ఎన్డీఏ (బీజేపీ+) ఇండియా(కాంగ్రెస్+) ఇతరులు
రిపబ్లిక్ భారత్-పి మార్క్ 359 154 30
రిపబ్లిక్-మాట్రైజ్ 353-368 118 – 13 43 – 48
ఇండియా న్యూస్-డి-డైనమిక్స్ 371 125 47
జన్‌కీ బాత్ 377+/-15 151+/-10 15 +/-5
ఎన్డీటీవీ పోల్స్ ఆఫ్ పోల్స్ 365 142 36