తాబేలు ఉంగరం ధరిస్తే ఏమవుతుంది?

Tortoise Ring: చాలా మంది తాబేలు ఉంగరం ధరిస్తుంటారు. అసలు దీనిని ధరించడం వల్ల లాభాలేంటి నష్టాలేంటి? అసలు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు వంటి వివరాలను తెలుసుకుందాం.


జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో తాబేలుకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. తాబేలును విష్ణువుతో సమానంగా పూజిస్తారు.

తాబేలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ లక్ష్మీదేవి ఉంటుందని నమ్ముతారు.

విపరీతమైన కోపం ఉన్నవారు ఈ తాబేలు ఉంగరం ధరిస్తే శాంతంగా ఉంటారని పెద్దల విశ్వాసం.

తాబేలు ఉంగరం ధరించడం వల్ల ఆర్థికంగా లాభపడతారట. ఈ ఉంగరం ధరించినవారు ఎప్పడూ డబ్బుకు ఇబ్బందిపడరు.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వెండితో తయారుచేసిన తాబేలు ఉంగరం ధరిస్తే మంచిది.

వేరే లోహంతో తయారుచేసినది పెట్టుకుంటే సమస్యలు వస్తాయట.

మకర, వృషభ రాశుల వారు ఈ ఉంగరాన్ని ధరిస్తే మంచిదట.

కర్కాటక, వృశ్చిక, మీన రాశి వారు దీనిని ధరించకూడదు.

దీనిని కుడి చేతి ఉంగర వేలుకు మాత్రమే ధరించాలి.

శుక్రవారం పూట సంధ్యా సమయంలో ధరిస్తే మంచిది.