వైట్‌నర్‌… టేప్‌లా వచ్చింది! వాడేయండి సులభంగా

వైట్‌నర్‌… టేప్‌లా వచ్చింది!


పిల్లలు ఏదైనా రాసుకునేప్పుడో, పెద్దవాళ్లు ఆఫీసు ఫైల్స్‌లోనో… పొరపాట్లు వస్తే వెంటనే గుర్తొచ్చేది వైట్‌నర్‌. రాసిన అక్షరాలపైన వైట్‌నర్‌ లిక్విడ్‌ను- బ్రష్‌ తీసి నెమ్మదిగా పూస్తారు.

ఆ పని పెద్దవాళ్లు జాగ్రత్తగానే చేస్తారేమో కానీ పిల్లలకు కాస్త ఇబ్బందే. పక్కనున్న అక్షరాలపైకీ ఆ లిక్విడ్‌ అంటుకుపోతుంది. అలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలంటే… కొత్తగా వస్తున్న కరెక్షన్‌, వైట్‌నర్‌ టేప్‌ని వాడొచ్చు. పెన్నులా దీన్ని పట్టుకుని అవసరమైనచోట గీసుకుంటూపోతే సన్నని టేప్‌ దాంట్లోంచి వస్తుంది. దీంతో క్షణాల్లో పనైపోతుంది, పైగా ఈ ప్లాస్టిక్‌ వైట్‌నర్‌ చాలారోజులూ ఉంటుంది. నచ్చితే, ఈసారి మీ పిల్లలకు కొనే స్టేషనరీ వస్తువుల్లో దీన్ని భాగం చేయండైతే!