మంగళవారం నాడు ఎందుకు గోళ్ళని, జుట్టుని కత్తిరించుకోకూడదు..? కారణం ఇదే..!

మంగళవారం నాడు గోళ్లు కత్తిరించుకోవడం జుట్టు కత్తిరించుకోవడం తప్పు అని మన పెద్దలు అంటూ ఉంటారు. అందుకని చాలా మంది ఆ తప్పును చేయరు. అయితే దీని వెనక ఏమైనా కారణం ఉందా..? ఊరికే పెద్దలు ఈ విషయాన్ని మనకు చెప్పరా అనేది చూస్తే మంగళవారం నాడు హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఎలాంటి శుభకార్యాలు కూడా చేయరు. అదే విధంగా పురుషులు మంగళవారం నాడు జుట్టుని కత్తిరించుకోవడానికి వెళ్ళరు.

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Google News Join Now
Facebook Page Join Now

గోళ్ళని కూడా మంగళవారం నాడు అసలు కత్తిరించరు. దీని వెనక ఒక పెద్ద కారణం ఉంది అదేంటంటే మంగళవారం నాడు అంగారక గ్రహ ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది. అంగారక గ్రహాన్ని మంగళ గ్రహం అని కూడా పిలుస్తారు మంగళవారం నాడు ఈ గ్రహం యొక్క ప్రభావం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఎరుపు వర్ణానికి చిహ్నం. అధిక వేడి ని ఇది కలిగి ఉంటుంది మానవ శరీరం పై దీని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఇది రక్తాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది.

ఆ రోజు శరీరంపై ఎక్కువ గాయాలు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. గాట్లు పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకనే మంగళవారం నాడు జుట్టు కత్తిరించరు గోళ్లు కత్తిరించరు. ఈ కారణంగానే పెద్దలు మనతో మంగళవారం నాడు ఈ తప్పులను చేయొద్దని అంటారు ఒకవేళ కనుక అలా చేస్తే కత్తిగాట్లు పడడం కానీ ఎక్కువ ఇబ్బంది అయ్యే ఛాన్స్ ఉండడం కానీ జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పుల్ని చేయకండి.

Related News

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *