క్రికెట్‌ బ్యాట్‌ పట్టిన శతాధిక వృద్ధుడు.. 102 ఏళ్ల వయసులోను తగ్గని హుషారు!

క్రికెట్‌ బ్యాట్‌ పట్టిన శతాధిక వృద్ధుడు.. 102 ఏళ్ల వయసులోను తగ్గని హుషారు!
క్రికెట్ ఆడటానికి వయసు అడ్డంకి కాదని ఓ శతాధిక వయోవృద్ధుడు నిరూపించారు. 102 ఏళ్ల వయసులోను హుషారుగా కాళ్లకు ప్యాడ్లు కట్టుకుని బ్యాటింగ్ చేసి.. యువకులకు ప్రేరణగా నిలిచారు.


క్రికెట్ ఆడటానికి వయసు అడ్డంకి కాదని ఓ శతాధిక వయోవృద్ధుడు నిరూపించారు. 102 ఏళ్ల వయసులోను హుషారుగా కాళ్లకు ప్యాడ్లు కట్టుకుని బ్యాటింగ్ చేసి.. యువకులకు ప్రేరణగా నిలిచారు. వందేళ్లు పైబడిన వయసులోనూ మైదానంలో తర్వాతి తరానికి మెళకువలు చెబుతూ వారికి మార్గదర్శిగా మారిన ‘కరమ్ దిన్’ గురించి తెలుసుకుందాం.