ఏడు రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే నెలకు రూ.5వేల పెన్షన్‌ ఇస్తున్న కేంద్రం

అటల్ పెన్షన్ యోజన ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఆర్థిక భద్రత ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. మీ వయస్సు 18 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటే మీరు ఈ పథకంలో చేరవచ్చు. 60 ఏళ్ల తర్వాత మీరు ప్రతి నెలా స్...

Continue reading