ఓటరు గుర్తింపు కార్డు లేదా ? 11 గుర్తింపు కార్డుల్లో ఏదైనా చూపి ఓటెయ్యొచ్చు..!

అమరావతి : ఓటరు గుర్తింపు కార్డు ద్వారా ఓటేస్తాం… ఒకవేళ ఓటరు గుర్తింపు కార్డు లేనివారు ప్రత్యామ్నాయంగా 11 రకాల గుర్తింపు కార్డులలో ఏదో ఒకదానిని చూపి ఓటు వేయొచ్చు. భారత ఎన్నికల సంఘం ...

Continue reading