మోషన్ ఫ్రీ లేదా.. ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే క్యాన్సర్ ఉన్నట్లే?

ఇప్పుడు చాలా మందిని బాధపెడుతున్న సమస్య మలబద్ధకం. మోషన్ ఫ్రీలేకపోతే నాకు ఏదో అనారోగ్య సమస్య తలెత్తింది అని చాలా మంది భయాందోళనకు గురి అవుతుంటారు.ఇంకొంత మంది అది పెద్దపేగు క్యాన్సరేమో...

Continue reading