మీ ఇంట్లో ఎలుకలు ఉన్నాయా..? అయితే, ప్రాణాలకే ప్రమాదం.. బీకేర్‌ఫుల్‌..

Dangerous Diseases Spread by Rats : ఎలుకలు అందరి ఇళ్లల్లో ఉండటం కామన్.. ఇవి ఇళ్లల్లోని వస్తువులను, తినుబండారాలను ఆగం చేస్తాయి.. అంతేకాకుండా.. తీవ్ర చికాకును కలిగిస్తాయి.. అయితే, ఎల...

Continue reading