శాస్త్రవేత్తలకే అంతుచిక్కని కైలాస పర్వతం రహస్యాలు ఇవే

శాస్త్రవేత్తలకే అంతుచిక్కని కైలాస పర్వతం రహస్యాలు ఇవే


కైలాస పర్వతం గురించి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు.. కైలాస పర్వతం శివుని నివాసంగా పరిగణించబడుతుంది. శివ పురాణం, స్కంద పురాణం మరియు మత్స్య పురాణాలలో కైలాస ఖండం అని పిలువబడే ప్రత్యేక అధ్యాయాలు శివుని ఈ అద్భుతమైన నివాసం గురించి ప్రస్తావించాయి.

శాస్త్రవేత్తలకే అంతుచిక్కని రహస్యాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మానస సరోవరం అని పిలువబడే ఈ పర్వతం యొక్క 6 రహస్యాలు తెలుసుకుందాం.

కైలాస చుట్టూ పెద్ద పర్వతం లేదు

భూమికి ఒక చివర ఉత్తర ధృవం మరియు మరొక చివర దక్షిణ ధ్రువం ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్య హిమాలయాలు ఉన్నాయి. కైలాస పర్వతం హిమాలయాల మధ్యలో ఉంది. ఇది భూమికి కేంద్ర బిందువు అని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. కైలాస పర్వతం హిందువులకే కాకుండా జైన, బౌద్ధ, సిక్కు మతాలకు కూడా ప్రత్యేక ప్రదేశం. కైలాస పర్వతం గురించి చెప్పాలంటే, కైలాస పర్వతం ఒక పెద్ద పిరమిడ్ పర్వతం. సాధారణంగా చెప్పాలంటే, కైలాస పర్వతం ఏకాంత పర్వతం, దాని చుట్టూ పెద్ద పర్వతాలు లేవు. శాస్త్రవేత్తలు తమ పరిశోధనలో ఎందుకు కనుగొనలేకపోయారు.

స్వస్తికలను పోలి ఉండే రెండు రహస్య సరస్సులు

కైలాస పర్వతంపై స్వస్తికలా కనిపించే రెండు రహస్య సరస్సులు ఉన్నాయి. మొదటి సరస్సును మానస సరోవర్ అని పిలుస్తారు, ఇది ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన మంచినీటి సరస్సు. ఈ సరస్సు ఆకారం సూర్యుడిని పోలి ఉంటుంది. రెండవ సరస్సు, చంద్రుని పోలి ఉంటుంది, ఉప్పు నీటి ఎత్తైన సరస్సు. ఈ ఉప్పునీటి సరస్సు పేరు రాక్షస సరోవరం. రెండూ సానుకూల మరియు ప్రతికూల శక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటికీ ఈ సరస్సుల రహస్యాన్ని ఛేదించలేకపోయారు. ఈ సరస్సులు సహజసిద్ధమైనవా లేక మానవ నిర్మితమా అనే విషయాన్ని ఇప్పటివరకు శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టలేకపోయారు. మరీ ముఖ్యంగా, దక్షిణ దిశ నుండి చూసినప్పుడు, ఈ రెండు సరస్సుల సంగమం ద్వారా ఏర్పడిన స్వస్తిక ఆకారం కనిపిస్తుంది.

కైలాస పర్వతం చుట్టూ అతీంద్రియ శక్తి ఉంది

కైలాస పర్వతం చుట్టూ అతీంద్రియ శక్తి ఉందని, దాని కారణంగా ఎవరూ ఇక్కడికి చేరుకోలేరని ఒక నమ్మకం. ఇక్కడికి చేరుకోవడం ద్వారా కైలాస పర్వత రహస్యాలను తెలుసుకోవడానికి శాస్త్రవేత్తలు చాలాసార్లు ప్రయత్నించారు, కానీ ఎవరూ సులభంగా చేరుకోలేకపోయారు. కైలాస పర్వతంలో పుణ్యాత్ములు మాత్రమే జీవించగలరని టిబెట్‌లోని చాలా మంది ప్రవీణులైన సాధువులు చెప్పారు. కైలాస పర్వతం చుట్టూ అతీంద్రియ శక్తుల ప్రవాహం ఉంది, తద్వారా సిద్ధిని పొందిన తర్వాత మాత్రమే అక్కడ నివసించే ఆధ్యాత్మిక గురువును టెలిపతిగా సంప్రదించవచ్చు.

డమరు, ఓంకార ప్రతిధ్వని

కైలాస పర్వతం లేదా మానస సరోవరం సమీపంలో డమరు శబ్దం నిరంతరం వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే ఓంకార శబ్దం కూడా ఇక్కడ ప్రతిధ్వనిస్తుంది. ఈ శబ్దాల గురించి శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటివరకు ఖచ్చితంగా ఏమీ చెప్పలేకపోయారు. దూరం నుండి ఈ శబ్దాలు వింటున్నప్పుడు, ఇది విమానం ఎగురుతున్న శబ్దం అని మీరు అనుకోవచ్చు, కానీ మీరు కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానంలో ఈ శబ్దాలను వింటుంటే, మీకు తామరలు మరియు ఓంకారాలు స్పష్టంగా వినబడతాయి. బహుశా ఈ శబ్దాలు మంచు కరుగుతున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు ఊహించారు.

కైలాస పర్వతంపై 7 రకాల దీపాలు కనిపిస్తాయి

కైలాస పర్వతంపై కనిపించే 7 రకాల దీపాల గురించి చాలా మంది అనేక కథలు చెబుతారు. కైలాస పర్వతంపై రాత్రిపూట ఏడు రకాల రంగురంగుల లైట్లు కనిపిస్తాయని ప్రజలు చెబుతారు. ఈ దీపాల కాంతి చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది, దానిలో ప్రతి విషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఈ రహస్యాన్ని గుర్తించలేకపోయారు. ఇది అయస్కాంత శక్తుల వల్ల కావచ్చునని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.

కైలాస పర్వతం చుట్టూ స్నోమెన్ తిరుగుతారు

మీరు స్నోమెన్ గురించిన కథలు విని ఉంటారు, కానీ ఇప్పటి వరకు నిజంగా స్నోమెన్ లేదా ఏతి ఉన్నారో ఎవరికీ తెలియదు. హిమాలయ ప్రాంతంలో నివసించే చాలా మంది ప్రజలు కైలాస పర్వతం చుట్టూ తిరుగుతున్న ఒక పెద్ద మంచు మనిషిని చూశారని పేర్కొన్నారు. కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు స్నోమెన్ ఉన్నారని పేర్కొన్నప్పటికీ, స్నోమాన్ యొక్క రూపకల్పన, చరిత్ర మొదలైన వాటి గురించి శాస్త్రవేత్తలు ఏమీ ధృవీకరించలేదు. దీని అర్థం నిజమైన మంచు మనిషి ఇప్పటికీ ప్రజలకు మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది.