మీ యొక్క పేరు, జిల్లా, నియోజకవర్గం వివరాలు ఇచ్చి మీ ఓటు ఎక్కడ ఉంది అనే వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

Search your voter I’d details using district, constituency name, voter name
కేవలం మీ యొక్క పేరు, జిల్లా, నియోజకవర్గం వివరాలు ఇచ్చి మీ ఓటు ఎక్కడ ఉంది అనే వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఈ క్రింది లింకు పైన క్లిక్ చేసి పై వివరాలు ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ పేరుతో ఉన్నటువంటి అన్ని పేర్లను చూపించడం జరుగుతుంది. ప్రక్కన ఉన్న ప్రింట్ ఆప్షన్ ద్వారా save చేసుకోవచ్చు.


https://ceoaperolls.ap.gov.in/Name_Search/Search.aspx